Promocje

Nowe produkty

Informacja

 • PayPo

t
Dezynfekcja pomieszczeń

Odkażanie pomieszczeń - po co, czym i dlaczego? - IPA - alkohol izopropylowy tzw. Izopropanol do dezynfekcji

Dezynfekcja jest procesem prowadzącym do zniszczenia drobnoustrojów takich jak wirusy, bakterie czy grzyby. Należy przy tym pamiętać, że nie prowadzi do zniszczenia form przetrwalnikowych. Warto wiedzieć jak powinno się odkażać daną powierzchnię.

Odkażanie pomieszczeń

Dezynfekcja pomieszczeń jest szczególnie ważna w miejscach, gdzie przechowuje się żywność, w rzeźniach, czy w obiektach sanitarnych, jak szpitale i sale weterynaryjne. W zależności od wyboru metody dezynfekcji czas trwania oczyszczania może się różnić. Wpływ na czas ma także wielkość powierzchni pomieszczeń.

Dezynfekcję pomieszczeń można też podzielić na ogniskową i zapobiegawczą. Tę drugą najczęściej stosuje się w pomieszczeniach nadzwyczaj narażonych na zakażenia wielorakiego pochodzenia. Za przykład mogą nam posłużyć stołówki, czy też zwykła kuchnia. Dezynfekcja ogniskowa jest natomiast wykonywana w ognisku zakażenia i jego najbliższym otoczeniu, a przykładem są łóżka szpitalne.

Na wynik dezynfekcji wpływ ma kilka czynników. Zależy to od gatunków, liczby drobnoustrojów, czy ich stan fizjologiczny. Wpływ ma także na to wybór metody dezynfekcji i czas ekspozycji mikroorganizmów na dany środek. Istotne jest także środowisko, w którym odbywa się dezynfekcja: wilgotność, pH, temperatura, poziom kationów, itp. Należy również pamiętać o tym, że dezynfekcja nie musi prowadzić do całkowitej jałowości.

Produkty do dezynfekcji

Do pozbycia się drobnoustrojów można użyć zarówno środków fizycznych, jak i chemicznych. Wykorzystanie tych środków zazwyczaj łączy się ze sobą, by uzyskać jak najskuteczniejszy efekt dezynfekcji danego obiektu.

 • Środki fizyczne
 • Para wodna

Musi ona osiągnąć temperaturę 100-105°C i można jej użyć na dwa sposoby. Pod zmniejszonym ciśnieniem używa się jej do dezynfekcji sprzętu uprzednio wyczyszczonego, czy odzieży. Pary wodnej pod zwykłym ciśnieniem używa się do dezynfekcji sprzętu medycznego.

Promieniowanie UV

Wykorzystuje się promieniowanie o długości fali pomiędzy 230-270 nm, ponieważ fale te absorbowane są przez kwasy nukleinowe i białko, przez co prowadzą do uszkodzenia komórek bakteryjnych. Działanie promieniowania ma charakter powierzchniowy.

Środki chemiczne

Występują liczne grupy związków, które zdolne są do zabicia drobnoustrojów. Wśród nich można wyróżnić:

 • czwartorzędowe związki amoniowe
 • fiolet krystaliczny
 • związki halogenowe, np. jodyna
 • alkohole: etylowy i izopropanol w stężeniu 70%
 • utleniacze
 • kwasy i zasady
 • związki fenolowe
 • związki metali ciężkich
 • aldehydy

Do dezynfekcji małych powierzchni najczęściej sięga się pośrodku alkoholowe. Mają one szybkie działanie w porównaniu do bezalkoholowych preparatów. Te drugie jednak mogą być przyjemniejsze w zapachu. W większych pomieszczeniach korzysta się ze związków chlorowych bądź czwartorzędowych związków amonowych. Przy stosowaniu takich produktów należy się zabezpieczyć w taki sposób, by nie narazić skóry na kontakt z danym środkiem, a na twarz założyć odpowiednią maskę, by nie wdychać oparów wydzielających się z danego produktu.

Izopropanol do dezynfekcji

Izopropanol jest alkoholem i skutecznym środkiem do dezynfekcji. Nad etanolem posiada tę przewagę, że nieco wolniej od niego paruje, przez co dłużej utrzyma się na spryskanej powierzchni, a także jest nieco mniej szkodliwy. Stosuje się go nie tylko do dezynfekcji małych pomieszczeń, ale też w stomatologii, np. podczas leczenia kanałowego. Preparat ten jest obojętny dla tworzysz sztucznych, dlatego bez problemu można go stosować na każdym rodzaju powierzchni.

Izopropanol powinno stosować się w stężeniu 70%, ponieważ wtedy działa najlepiej. W przypadku, gdy mamy do dyspozycji 99% środek, to należy go rozcieńczyć wodą destylowaną do wcześniej wymienionego stężenia. Wyższe stężenia nie są skuteczne, gdyż wtedy tylko zewnętrzna błona bakteryjna ulegnie naruszeniu (białka zetną się) nie wpuszczając substancji do środka, więc drobnoustrój będzie w stanie przeżyć.

Autor: Magdalena Sala

Miłośniczka zdrowego trybu życia. Pasjonuję się wszystkim co związane z medycyną alternatywną. W wolnych chwilach lubię czytać książki o tematyce zdrowotnej.