Promocje

Nowe produkty

Informacja

  • PayPo

Azotan srebra AgNO3 25g

5902409417791

Nowy produkt

Biomus

Azotan srebra AgNO3

Gatunek: czysty CZDA 

Dystrybutor: Biomus 

Synonimy: lapis, argenti nitras, silver nitrate

Dostępne opakowania: 5g, 10g, 25g, 50g, 100g

Więcej szczegółów

Dostawa za darmo
Sprawdź koszt wysyłki

Wysyłka

Sposoby dostawyNazwaCzas dostawyCena
Inpost Kurier Inpost Kurier Czas dostawy 1-2 dni Za darmo!
Przesyłka kurierska Przesyłka kurierska Czas dostawy 1-2 dni Za darmo!
Przesyłka kurierska pobraniowa Przesyłka kurierska pobraniowa Czas dostawy 1-2 dni Za darmo!
Paczkomaty InPost Paczkomaty InPost Czas dostawy 1-2 dni Za darmo!

105,69 zł

4 227,64 zł za kg

Więcej informacji

Azotan srebra stomatologia

Azotan srebra (AgNO3) to bezbarwne i krystaliczne ciało stałe, bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie. Posiada wiele zastosowań w medycynie, chemii analitycznej, przemyśle, a nawet w fotografii. 

Przede wszystkim azotan srebra stomatologia wykorzystuje do lapisowania zębów. Jest to zabieg, polegający na nasączeniu zęba mlecznego 40% roztworem AgNO3

Roztwór azotanu srebra

Sól kwasu azotowego i srebra używa się do wielu doświadczeń i prób laboratoryjnych. Jedną z najbardziej znanych jest próba Tollensa, która stosowana jest w chemii analitycznej i służy do wykrywania aldehydów. Pozytywny jej wynik (powstanie srebra metalicznego na ściankach zlewki lub probówki) świadczy o obecności aldehydu w roztworze (wyjątek: ketozy, czyli cukry posiadające grupę ketonową – również dają pozytywny wynik, na przykład fruktoza). Rezultat widoczny po pozytywnym przebiegu próby podobny jest do lustra, dlatego nazywa się go lustrem srebrowym, co może dawać na myśl posrebrzanie luster. Jest to poprawne skojarzenie, bowiem roztwór azotanu srebra wykorzystuje się także do tej czynności.

Lapis azotan srebra

Używany jest również do otrzymywania halogenków srebra (zwłaszcza bromku srebra), które wykorzystuje się jako emulsje światłoczułe w fotografii – zawiesiny soli srebra w żelatynie. Stosowane są do takich technik, jak odbitka albuminowa czy papier solny.

Azotan srebra charakterystyka:

Synonimy: Lapis, argenti nitras, silver nitrate

Gatunek: Czysty

Czystość: Czysty 100%

Wzór chemiczny: AgNO3

Nr CAS: 7761-88-8

Nr WE: 231-853-9

Nr index: 047-001-00-2

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Opinie

Napisz opinię

Azotan srebra AgNO3 25g

Azotan srebra AgNO3 25g

Azotan srebra AgNO3

Gatunek: czysty CZDA 

Dystrybutor: Biomus 

Synonimy: lapis, argenti nitras, silver nitrate

Dostępne opakowania: 5g, 10g, 25g, 50g, 100g

Produkty powiązane

azotan srebra, azotan srebra gdzie kupić, azotan srebra cena, azotan srebra zastosowanie

No entries yet.

30 innych produktów w tej samej kategorii: