Nowe produkty

Informacja

 • PayPo

Boraks Czteroboran sodu dziesięciowodny 1kg Stanlab Zobacz większe

Boraks Czteroboran sodu dziesięciowodny 1kg Stanlab

S-CZBOR-1KG

Nowy produkt

Stanlab

Boraks Czteroboran sodu dziesięciowodny

Producent: Stanlab

Masa netto: 1kg

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

Powiadom mnie kiedy będzie dostępny

12,93 zł

12,93 zł za kg

Więcej informacji

Boraks Czteroboran sodu dziesięciowodny 1kg Stanlab

 • Numer CAS: 1303-96-4
 • Numer WE: 215-540-4
 • Gatunek: czysty
 • Dystrybutor: Stan lab
 • Forma: ciało stałe (proszek)
 • Kolor: biały
 • Masa netto: 1 kg

Boraks zastosowanie

 • Zastosowania zidentyfikowane: stosowany w produkcji przemysłowej, w szczególności: ceramiki, detergentów, szkła borokrzemowego, włókien szklanych izolacyjnych, kleju skrobiowego.
 • Zastosowania odradzane: produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego.

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

 • H319 Działa drażniąco na oczy.
 • H360FD Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 • P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
 • P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
 • P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P308+313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P405 Przechowywać pod zamknięciem.

Opinie

Napisz opinię

Boraks Czteroboran sodu dziesięciowodny 1kg Stanlab

Boraks Czteroboran sodu dziesięciowodny 1kg Stanlab

Boraks Czteroboran sodu dziesięciowodny

Producent: Stanlab

Masa netto: 1kg

Produkty powiązane

boraks, borax, czteroboransodu

30 innych produktów w tej samej kategorii: