Promocje

Brak promowanych produktów w tym momencie.

Nowe produkty

Informacja

 • PayPo

PShowBlog Kategorie

CHLORYN SODU. MMS CZYSTY R-R 25-28%

Nowy produkt

Biomus

Nazwa: Chloryn sodu MMS
Synonimy: MMS, sodium chlorite, chloran(III) sodu
Gatunek: Czysty
Czystość: R-R 25-28%
Wzór chemiczny: NaClO2
Nr CAS: 7758-19-2
Nr WE: 231-836-6
Nr index: nie dotyczy

Więcej szczegółów

Dostawa za darmo
Sprawdź koszt wysyłki

Wysyłka

Sposoby dostawyNazwaCzas dostawyCena
Kurier DHL Kurier DHL Czas dostawy 1-2 dni Za darmo!
Kurier DHL Pobranie Kurier DHL Pobranie Czas dostawy 1-2 dni Za darmo!

36,59 zł

Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją:

Wyświetl historię cen produktu

Historia cen produktu

CHLORYN SODU. MMS CZYSTY R-R 25-28%

Pojemność:100 ml 250 ml

Najniższa cena produktu z dnia

Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją:

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni

 • 100 ml
 • 250 ml

Więcej informacji

MMS Chloryn sodu

Chloryn sodu służy do dezynfekcji urządzeń sanitarnych i uzdatniania wody, wykorzystywany jest także w fotografice i farbiarstwie.
Czesto stosowany w przypadku braku pewności co do jakości wody.
Kilka kropli chlorynu sodu jest w stanie oczyścić około 1 litra wody z pasożytów, wirusów i bakterii.
MMS to ustabilizowany 25%-28% tlenowy roztwór chlorynu sodu (NaClO2) w wodzie destylowanej, który po wymieszaniu z niewielką dawką soku z cytrusów, rozcieńczonego kwasku cytrynowego bądź octu zmienia odczyn na kwaśny, staję się lekko niestabilny i uwalnia gazowy dwutlenek chloru(ClO2).
Ma on silne działanie bakteriobójcze stąd też po jego użyciu w przeciągu kilku godzin dochodzi do utlenienia (zniszczenia) szkodliwych wirusów, pleśni, bakterii, pasożytów i grzybów.

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

H290 Może powodować korozję metali.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H373 Może powodować uszkodzenie narządów (śledziona) poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane drogą pokarmową.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH032 W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić
P221 Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi.
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem

 • Opinie
 • Oceń 
  2021-09-24

  MMS chloryn sodu biomus

  Polecam, szybka wysyłka i bardzo dobry produkt.

   Oceń 
   2021-09-08

   Chloryn sodu MMS

   Chloryn sodu działa. Polecam razem z książką.

    Oceń 
    2021-02-01

    MMS chloryn sodu

    MSM pomógł mojemu psu po ciężkim pogryzieniu przez większego psa. Leczy rany i przeciwdziała rozwojowi stanu zapalnego.

     Oceń 
     2021-01-27

     Chloryn sodu 25 %

     MMS jest jednym z najlepszych preparatów do zwalczania grzybów, pleśni, niebezpiecznych drobnoustrojów i wirusów.

      Napisz opinię

      CHLORYN SODU. MMS CZYSTY R-R 25-28%

      CHLORYN SODU. MMS CZYSTY R-R 25-28%

      Nazwa: Chloryn sodu MMS
      Synonimy: MMS, sodium chlorite, chloran(III) sodu
      Gatunek: Czysty
      Czystość: R-R 25-28%
      Wzór chemiczny: NaClO2
      Nr CAS: 7758-19-2
      Nr WE: 231-836-6
      Nr index: nie dotyczy

      Produkty powiązane