Promocje

Nowe produkty

Informacja

  • PayPo

Wyprzedaż! Jod Krystaliczny Biomus 500g Zobacz większe

Jod Krystaliczny CZDA 500g Biomus

5902409414837

Nowy produkt

Biomus

Jod krystaliczny Biomus

Kraj pochodzenia: Belgia

Dystrybutor: Biomus

Dostępne opakowania: 25g, 50g, 100g, 250g, 500g, 1kg

Więcej szczegółów

284,55 zł

569,10 zł za kg

Więcej informacji

Jod krystaliczny zastosowanie

Jod występuje niemal wszędzie w naturze. Można go znaleźć w organizmach żywych, w wodzie morskiej, a nawet w niektórych gatunkach glonów tj. np. kapusta morska. Został on rozpoznany w rzadko występujących minerałach, które zostały odnalezione we Włoszech. W warunkach przemysłowych można wytworzyć go z wód wiertniczych i alg.

Jod krystaliczny w chemii określany jest jako jod. Swoją nazwę zawdzięcza starogreckiemu pojęciu, które w tłumaczeniu oznacza ,,fioletowy". Jod jest pierwiastkiem chemicznym należącym do grupy fluorowców. Są to małe kryształy o metalicznym odcieniu między czarnym a szarym. Zapach jodu jest ostry i bardzo charakterystyczny. Jeśli kryształy będą przebywały w temperaturze pokojowej to przybiorą ciemnopurpurowy kolor. Jego rozpoznawalną cechą jest to, że po podgrzaniu krystaliczny jod przybiera formę pary a po ochłodzeniu ponownie zmienia swój stan na stały. Rozpuszcza się on dobrze we wszystkich cieczach ( najlepiej w alkoholach, chloroformie i innych organicznych rozpuszczalnikach), oprócz wody.

Jod ma zastosowanie w produkcji barwników lub fotografii. Jest składnikiem płynu Lugola. Jest to wodny roztwór jodu w jodku potasu. W postaci nierozcieńczonej stosowany jest on do oczyszczania ran.
Służy on do wykrywania skrobi w analizie chemicznej, do wykrywania skrobi w formie jodyny lub płynu Lugola. Pary jodu wykorzystywane są do wywoływania płytek do chromatografii cienkowarstwowej.
Wykorzystywany jest też chętnie w efektownych doświadczeniach chemicznych.

Jod działanie

Jod możemy kupić dzisiaj w każdym dobrym sklepie z odczynnikami chemicznymi. Najczęściej wykorzystywany jest w medycynie i chemii. Preparaty z niego przygotowywane mają jednocześnie użytek zewnętrzny ale nadaje się również do pomieszczeń. W użytku zewnętrznym wykorzystywany jest do produkcji rozmaitych maści i roztworów alkoholu. Leki, które stosuje się zewnętrznie mają działanie przeciwzapalne i antyseptyczne. Jod wykorzystywany jest w chirurgii, lekarze wycierają w niego ręce podczas operacji. Stosuje się go także do leczenia ran.

Charakterystyka:

Nazwa: Jod krystaliczny

Synonimy: iodum, iodine

Gatunek: Czysty

Czystość: czda

Wzór chemiczny: I

Nr CAS: 7553-56-2

Nr WE: 231-442-4

Nr index: 053-001-0-3

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

H302+312+332 Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H372 Powoduje uszkodzenie narządów (tarczyca) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody.
P304+340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P403+233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Opinie

Napisz opinię

Jod Krystaliczny CZDA 500g Biomus

Jod Krystaliczny CZDA 500g Biomus

Jod krystaliczny Biomus

Kraj pochodzenia: Belgia

Dystrybutor: Biomus

Dostępne opakowania: 25g, 50g, 100g, 250g, 500g, 1kg

Produkty powiązane

jod, lugola, jod krystaliczny cena, jod krystaliczny gdzie kupić, jod krystaliczny zastosowanie, jod krystaliczny biala podlaska, jod krystaliczny składnik lugola, jod krystaliczny

30 innych produktów w tej samej kategorii: