Promocje

Nowe produkty

Informacja

 • PayPo

Jod Krystaliczny CZDA 25g Biomus

5902409414790

Nowy produkt

Biomus

Jod krystaliczny Biomus

Kraj pochodzenia: Belgia

Dystrybutor: Biomus

Dostępne opakowania: 25g, 50g, 100g, 250g, 500g, 1kg

Więcej szczegółów

22,76 zł

910,57 zł za kg

Więcej informacji

Jod krystaliczny 25g

Jod krystaliczny - w temperaturze pokojowej występuje w postaci stałej, jest połyskliwą niebiesko - czarną substancją krystaliczną. Sublimacja po podgrzaniu jodu daje fioletowe opary o drażniącej, charakterystycznej woni. Pary jodu można zestalić na chłodniejszej powierzchni w procesie resublimacji.

Jod krystaliczny właściwości:

Słabo rozpuszcza się w wodzie, dużo lepiej w wodnym roztworze jodku potasu ( płyn Lugola ) oraz w alkoholach, chloroformie i innych organicznych rozpuszczalnikach.

Zastosowanie jodu krystalicznego: 

- W analizie chemicznej tzw. próba jodowa do wykrywania skrobi.

- Do efektownych doświadczeń chemicznych. 

Charakterystyka:

Nazwa: Jod krystaliczny

Synonimy: iodum, iodine

Gatunek: Czysty

Czystość: czda

Wzór chemiczny: I

Nr CAS: 7553-56-2

Nr WE: 231-442-4

Nr index: 053-001-0-3

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

H302+312+332 Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H372 Powoduje uszkodzenie narządów (tarczyca) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody.
P304+340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P403+233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Opinie

Oceń 
2022-03-22

Jod krystaliczny biomus

Polecam, szybka wysyłka.

  Oceń 
  2021-01-25

  Jod krystaliczny czysty

  Najlepszy jod krystaliczny do płyny Lugola. W połączniu z jodkiem potasu i woda destylowana można w warunkach domowych stworzyć dowolne stężenie płynu. Polecam

   Oceń 
   2020-06-02

   Jod krystaliczny

   Produkt idealny do wykonania w warunkach domowych płynu Lugola.

    Oceń 
    2019-11-25

    Jod krystaliczny

    Jod jest super czystości. Świetnie nadaje się do wykonania płynu Lugola

     Napisz swoją opinię!

     Napisz opinię

     Jod Krystaliczny CZDA 25g Biomus

     Jod Krystaliczny CZDA 25g Biomus

     Jod krystaliczny Biomus

     Kraj pochodzenia: Belgia

     Dystrybutor: Biomus

     Dostępne opakowania: 25g, 50g, 100g, 250g, 500g, 1kg

     Produkty powiązane

     jod, lugola, jod krystaliczny cena, jod krystaliczny gdzie kupić, jod krystaliczny zastosowanie, jod krystaliczny biala podlaska, jod krystaliczny składnik lugola, jod krystaliczny

     30 innych produktów w tej samej kategorii: