Promocje

Nowe produkty

Informacja

  • PayPo

Jodek potasu 1kg

5902409414219

Nowy produkt

Biomus

Jodek Potasu 1kg

Gatunek: Czysty minimum 99,9%

Dystrybutor: Biomus

25g, 50g, 100g, 250g, 500g, 1kg

Więcej szczegółów

284,55 zł

284,55 zł za kg

Więcej informacji

Jodek Potasu 1kg

Jodek potasu jest nieorganicznym związkiem chemicznym o wzorze sumarycznym KI. Sól potasowa kwasu jodowodorowego występuje w postaci białych kryształków. Dobrze rozpuszcza się w wodzie oraz glicerynie.

Jodek potasu w tabletkach

Jodek potasu dostępny jest również w tabletkach. Produkt, który oferujemy -  Jodek potasu w postaci kryształków jest odczynnikiem chemicznym, który nie posiada właściwości leczniczych. Dlatego nie można mylić go z jodkiem potasu, który ma właściwości medyczne. Dlatego podczas używania go, należy stosować się do zaleceń znajdujących się na etykiecie dystrybutora/producenta. Produkt, który proponujemy ma szerokie zastosowanie również w przemyśle chemicznym oraz spektroskopii. Stosowany jest również w laboratoriach podczas analiz chemicznych. Jodek potasu jest składnikiem płynu Lugola, czyli wodnego roztworu podawanego  w celu zapobiegnięciu skutkom radioaktywnego skażenia. Używany jest również w syntezach organicznych. Ma właściwości utleniające. Związek chemiczny zawiera ok. 99% substancji głównej. Jodek potasu w tabletach ma kolor biały, nie ma zapachu. Podczas jego stosowania należy zachować wszelkie środki ostrożności. Dlatego, że działa drażniąco na skórę. Może powodować podrażnienie dróg rodnych. Wywoływać bolesny obrzęk ślinianek, zaburzenia ze strony układu pokarmowego: wymioty oraz nudności. Może powodować alergie skórne: wysypkę, swędzenie, wypryski. Mogą również nasilić się objawy gruźlicy. Tabletki należy przechowywać w pojemniku zamkniętym. Przed użyciem go należy dokładnie umyć ręce. Reaguje z materiałami łatwopalnymi oraz z reduktorami.

Jod w soli

Jodek potasu należy rozpuścić w 4 częściach wody. Następnie należy rozpuścić jod, uzupełnić wodą. Na koniec należy zamieszać. Aby zrobić płyn Lugola z jodku potasu potrzebne są: 10 g jodu w soli, 5g jod krystaliczny oraz 100 ml wody destylowanej. Przygotowanie płynu Lunola należy rozpocząć od wlania do pojemnika z pokrywką wody destylowanej. Następnie należy wrzucić 10g jodku potasu w tabletce. Całość należy wymieszać, a po godzinie jod krystaliczny. Z płynu Lunola można korzystać po około 12 godzinach. Jeśli dojdzie do kontaktu z oczami lub skórą, należy przemyć je dużą ilością wody. Po spowodowaniu wymiotów należy podać dużą ilość wody. Należy również niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Jodek potasu cena

Jodek potasu dostępny jest w sklepach internetowych. Jego cena waha się od kilkunastu złotych do kilkudziesięciu złotych w zależności od tego, jakiej wielkości jest opakowanie. 

Charakterystyka:

Nazwa: Jodek potasu

Synonimy: potassium iodide

Gatunek: Czysty do analiz

Czystość: Czysty min. 99,9%

Wzór chemiczny: KI

Nr CAS: 7681-11-0

Nr WE: 231-659-4

Nr index: nie dotyczy

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

H372 Powoduje uszkodzenie narządów (tarczyca) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie drogą doustną

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P264 Dokładnie umyć ręce i twarz po użyciu.
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Opinie

Napisz opinię

Jodek potasu 1kg

Jodek potasu 1kg

Jodek Potasu 1kg

Gatunek: Czysty minimum 99,9%

Dystrybutor: Biomus

25g, 50g, 100g, 250g, 500g, 1kg

Produkty powiązane

jod, lugola, jodek potasu zastosowanie, jodek potasu cena, jodek potasu gdzie kupić, jodek potasu właściwości, jodek potasu płyn Lugola, jodek potasu

30 innych produktów w tej samej kategorii: