Promocje

Nowe produkty

Informacja

 • PayPo

Kwas mrówkowy 1L 85% CH2O2

5902409411614

Nowy produkt

Biomus

Kwas mrówkowy 85% CH2O2

Dystrybutor: Biomus

Dostępne opakowania: 500ml, 1L, 5L

Więcej szczegółów

18,29 zł

18,29 zł za litr

Więcej informacji

Kwas mrówkowy 85% CH2O2 na Warrozę 1L

Warroza to groźna choroba pszczół wywoływana przez pasożyta Varroa Destructor, nieleczona potrafi doprowadzić do wyginięcia roju pszczół w ciągu dwóch lub trzech sezonów.

Kwas mrówkowy na warrozę to przede wszystkim ekologiczna i bezpieczna metoda walki z pasożytem. Kwas mrówkowy nie ingeruje w życie ula. Zwalczanie Warrozy kwasem mrówkowym powinno przeprowadzać się w dwóch etapach. Pierwszy etap powinien zostać przeprowadzony po głównym miodobraniu. Drugi zaś etap powinien przypadać na przełomie września i października po przedzimowym podkarmianiu pszczół.

Stosowanie kwasu mrówkowego u pszczół

Stosowanie kwasu mrówkowego u pszczół odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym etapie należy zastosować słabszy roztwór kwasu mrówkowego około 60-65%. Należy zwrócić uwagę aby dzienna dawka nie przekroczyła 7-10g na jeden korpus ula, czyli około 13ml na dobę stężenia 65% na jeden korpus ula. W drugim etapie stosujemy kwas mrówkowy w stężeniu 83-85% dla wzmocnienia efektu terapeutycznego. Kwas mrówkowy powinno podawać się w dozownikach.

Kwas mrówkowy cena

Ceny kwasu mrówkowego wahają się od kilku do kilkuset złotych w zależności od opakowania oraz producenta. Najtańsze opakowanie kwasu mrówkowego można już kupić za około 15 - 16 zł, a najdroższe 5 litrowe opakowanie to wydatek rzędu 100 - 110 zł.

Kwas Mrówkowy 85% charakterystyka:

Nazwa: Kwas mrówkowy E236

Synonimy: kwas metanowy, E236, formic acid, methanoic acid

Gatunek: Roztwór 85%

Wzór chemiczny: CH2O2

Nr CAS: 64-18-6

Nr WE: 200-579-1

Nr index: 607-001-00-0

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303+361+353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Opinie

Oceń 
2022-02-01

kwas mrówkowy 1 l

stosuje u pszczół od lat, jest skuteczny. wysyłka zawsze szybka i dobrze zapakowana.

  Napisz swoją opinię!

  Napisz opinię

  Kwas mrówkowy 1L 85% CH2O2

  Kwas mrówkowy 1L 85% CH2O2

  Kwas mrówkowy 85% CH2O2

  Dystrybutor: Biomus

  Dostępne opakowania: 500ml, 1L, 5L

  Produkty powiązane

  warroza, kwas mrówkowy cena, kwas mrówkowy zastosowanie, kwas mrówkowy warroza, kwas mrówkowy gdzie kupić, kwas mrówkowy biała podlaska

  30 innych produktów w tej samej kategorii: