Promocje

Nowe produkty

Informacja

 • PayPo

Kwas mrówkowy 85% CH2O2

Nowy produkt

Biomus

Kwas mrówkowy 85% CH2O2

Dystrybutor: Biomus

Więcej szczegółów

14,90 zł brutto

 • 500 ml
 • 1 L
 • 5 L

Więcej informacji

Kwas mrówkowy 85% CH2O2

Kwas mrówkowy (E236) – organiczny związek chemiczny, najprostszy kwas karboksylowy. Sole i estry kwasu mrówkowego to mrówczany. Występuje m.in. we włoskach parzących pokrzyw oraz w jadzie mrówek. Został odkryty przez szwedzkiego chemika Johana Afzeliusa, który wyizolował go z martwych mrówek.

Zastosowanie kwasu mrówkowego

Ze względu na swoje doskonałe właściwości grzybobójcze wykorzystywany jest jako składnik preparatów grzybobójczych i zakwaszających. Występuje w mieszaninach z innymi kwasami bądź jest naniesiony na nośnik. Ma bardzo szerokie zastosowanie w syntezie organicznej. W pszczelarstwie jest stosowany do zwalczania roztocza Varroa destructor.

Kwas mrówkowy jest stosowany również jako konserwant o silnych właściwościach grzybobójczych, przy wysokich stężeniach i niskim zakresie pH zakres jego działania obejmuje również bakterie.

Kwas Mrówkowy 85% charakterystyka:

Nazwa: Kwas mrówkowy E236

Synonimy: kwas metanowy, E236, formic acid, methanoic acid

Gatunek: Roztwór 85%

Wzór chemiczny: CH2O2

Nr CAS: 64-18-6

Nr WE: 200-579-1

Nr index: 607-001-00-0

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303+361+353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Opinie

Oceń 
2021-04-16

Kwas mrówkowy 85%

Najlepszy kwas mrówkowy do zwalczania warozy. Produkt dość tani i bardzo wydajny.

  Oceń 
  2021-03-04

  Kwas mrówkowy 85%

  Stosuję kwas mrówkowy 85% do zakwaszania pasz, aby ograniczyć w nich rozwój bakterii i pierwotniaków. Kwas mrówkowy dodatkowo działa przeciw pleśni i grzybom.

   Napisz swoją opinię!

   Napisz opinię

   Kwas mrówkowy 85% CH2O2

   Kwas mrówkowy 85% CH2O2

   Kwas mrówkowy 85% CH2O2

   Dystrybutor: Biomus

   Produkty powiązane

   warroza, kwas mrówkowy cena, kwas mrówkowy zastosowanie, kwas mrówkowy warroza, kwas mrówkowy gdzie kupić, kwas mrówkowy biała podlaska

   30 innych produktów w tej samej kategorii: