Promocje

Nowe produkty

Informacja

 • PayPo

Nowy Nadmanganian potasu 100g Zobacz większe

Nadmanganian potasu 100g

5902409414936

Nowy produkt

Biomus

Nadmanganian potasu

Dystrybutor: Biomus

Gatunek: Czysty 99,5%

Wzór chemiczny: KMnO4

Dostępne opakowanie: 100g, 250g, 500g

Więcej szczegółów

12,20 zł

121,95 zł za kg

Więcej informacji

Nadmanganian potasu - kalium hypermanganicum - KMnO₄, to nieorganiczny związek chemiczny, który w warunkach naturalnych ma postać kryształów o fioletowej barwie. Nie stosuje się ich w medycynie, ponieważ są one niebezpieczne. W warunkach standardowych nadmanganian potasu jest ciałem stałym o gęstości 2,7 g/cm³ oraz nie jest higroskopijny w przeciwieństwie do nadmanganianu sodu. Jest on także umiarkowanie rozpuszczalny w wodzie. Roztwór nadmanganianu potasu, może mieć czerwony lub fioletowy kolor w zależności od wykorzystanego stężenia. Nieodpowiednio używany roztwór nadmanganianu potasu może wywołać skutki uboczne, natomiast w wysokim stężeniu związek ten jest silnie żrący. 

Nadmanganian potasu w proszku

Nadmanganianu potasu w proszku stosowany jest głównie do sporządzania roztworów, które służą między innymi do odkażania sprzętów oraz narzędzi. Natomiast w połączeniu z mlekiem wapiennym zwalcza grzyby w zakładach przemysłowych. Wykorzystuje się go również do uzdatniania wody pitnej, ponieważ pomaga niwelować szkodliwe związki żelaza i manganu oraz pomaga oczyszczać ścieki komunalne. Nadmanganianu potasu w proszku używa się również do konserwowania owoców, na przykład: bananów, jest to szczególnie ważne podczas ich transportowania i przechowywania.

Nadmanganian potasu właściwości

Nadmanganianu potasu ma właściwości utleniające natomiast reakcja zależy od pH roztworu. W kwaśnych roztworach ulega on redukcji do bladoróżowego lub bezbarwnego roztworu manganu (II). Ze względu na swoją trwałość, silne własności utleniające oraz łatwość manipulacji jest on wykorzystywany powszechnie w wielu dziedzinach. Jest on stosowany jako utleniacz w wielu chemicznych reakcjach, szczególnie w chemii organicznej. Roztwór nadmanganianu potasu jest stosowany także w analizie chemicznej do wykrywania jonów redukujących oraz jest stosowany w analizie ilościowej do miareczkowania. Można go także stosować do pokazu nazywanego przemianą wody w wino oraz do wytwarzania mgły. Nadmanganian potasu stosowany jest także w amatorskiej pirotechnice.

Nadmanganian potasu zastosowanie w leczeniu

Charakterystyka:

Nazwa: Nadmanganian potasu

Synonimy: kalium hypermanganicum, kalia

Gatunek: Czysty bez domieszek

Czystość: Czysty min. 99,5%

Wzór chemiczny: KMnO4

Nr CAS: 7722-64-7

Nr WE: 231-760-3

Nr index: 025-002-00-9

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego
ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
P220 Trzymać/przechowywać z dala od odzieży/materiałów zapalnych.
P221 Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi
materiałami zapalnymi.
P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Deklaracja

Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii przy zakupie nadmanganianu potasu wymagamy wypełnienia deklaracji zastosowania o następującej treści:

DEKLARACJA KLIENTA DOTYCZĄCA SPECJALNEGO ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI SKLASYFIKOWANEJ W KATEGORII 1 LUB 2 (pojedyncze transakcje)

Opinie

Oceń 
2021-07-06

nadmanganian potasu 100 g

Świetny produkt do odkażania wody w studni, małe opakowanie jest wydajne. Poleca nadmanganian potasu.

  Napisz swoją opinię!

  Napisz opinię

  Nadmanganian potasu 100g

  Nadmanganian potasu 100g

  Nadmanganian potasu

  Dystrybutor: Biomus

  Gatunek: Czysty 99,5%

  Wzór chemiczny: KMnO4

  Dostępne opakowanie: 100g, 250g, 500g

  Produkty powiązane

  ogrodnictwo, nadmanganian potasu cena, nadmanganian potasu gdzie kupić, nadmanganian potasu zastosowanie, nadmanganian potasu biała podlas

  30 innych produktów w tej samej kategorii: