Promocje

Nowe produkty

Informacja

  • PayPo

Nadtlenek Wodoru - Perhydrol 12% 100ml Biomus

5902409419061

Nowy produkt

Biomus

Nadtlenek Wodoru - Perhydrol 12%

Dystrybutor: Biomus

Dostępne opakowania: 100ml, 250ml

Więcej szczegółów

10,90 zł brutto

134,07 zł za litr

Więcej informacji

Nadtlenek Wodoru - Perhydrol 12% 100ml Biomus

Nadtlenek wodoru 12% to nieorganiczny związek z grupy nadtlenków jest jedną z reaktywnych form tlenu. Nadtlenek wodoru 12% w temperaturze pokojowej jest bezbarwną cieczą. Ma silne właściwości utleniające. Nadtlenek wodoru o stężeniu 12% to substancja żrąca wobec żywych tkanek. Przy kontakcie ze skórą dłoni pojawiają się białe plamy. Czysty nadtlenek wodoru jest niedostępny handlowo, gdyż prawo w Europie i Stanach Zjednoczonych zabrania jego sprzedaży. Do tej pory można było kupić Nadtlenek Wodoru o stężeniu 30%, jednak prawo Polskie pozwala na sprzedaż takiego stężenia wyłącznie firmom. Klienci detaliczni mogą kupić nadtlenek wodoru 12% bez oświadczenia. W naszym sklepie dostępne jest dodatkowo stężenie perhydrolu 3% - czyli popularna woda utleniona.

Nadtlenek wodoru (perhydrol) zastosowanie:

Zastosowanie nadtlenku wodoru w przemyśle chemicznym to głównie silny środek utleniający. Stosuje się go np. powszechnie przy produkcji wielu barwników organicznych, także przy produkcji inicjujących wybuchowych nadtlenków HMTD, TCAP, TetraAP. Używany jest także do oczyszczania kości z resztek tkanek miękkich (np. w celu wypreparowania trofeów myśliwskich), jako półprodukt do otrzymywania wody utlenionej itp. Dawniej używany jako rozjaśniacz do włosów.

Wybielacz 

Nadtlenek wodoru w stężeniach 3-15% znajdują zastosowanie jako wybielacz na bazie aktywnego tlenu w gospodarstwie domowym. Stężenia nadtlenku wodoru 3-12% stosowane są we fryzjerstwie do farbowania i rozjaśniania włosów.

Nadtlenek wodoru w dezynfekcji:

Nadtlenek wodoru dzięki silnym właściwościom utleniającym jest powszechnie stosowany w dezynfekcji pomieszczeń, przedmiotów czy rąk. Nadtlenek wodoru niszczy bakterie, grzyby, a także wirusy. W pomieszczeniach często wykonuje się zamgławianie nadtlenkiem wodoru.

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne rekomenduje nadtlenek wodoru jako jedną z substancji do odkażania powietrza w pomieszczeniach  podczas walki z pandemią COVID-19.

Odkażanie pomieszczeń poprzez zamgławianie nadtlenkiem wodoru wykonuje się stężeniem 6-8%. Takie stężenia często są używane w placówkach medycznych (na oddziałach, gabinetach i w karetkach).

Użycie nadtlenku wodoru może powodować korozję, aby tego uniknąć, najlepiej skorzystać z urządzenia, które zmienia H2O2 (nadtlenek wodoru) w suchą mgłę. 

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P304+340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P405 Przechowywać pod zamknięciem.

Opinie

Napisz opinię

Nadtlenek Wodoru - Perhydrol 12% 100ml Biomus

Nadtlenek Wodoru - Perhydrol 12% 100ml Biomus

Nadtlenek Wodoru - Perhydrol 12%

Dystrybutor: Biomus

Dostępne opakowania: 100ml, 250ml

Produkty powiązane

nadtlenek wodoru, perhydrol

No entries yet.

30 innych produktów w tej samej kategorii: