Promocje

Nowe produkty

Informacja

  • PayPo

Perhydrol pure 30% Czda Nadtlenek wodoru

Nowy produkt

Biomus

Perhydrol pure 30% Czda Nadtlenek wodoru

Dystrybutor: Biomus

Gatunek: Pure 30% czda

Data ważności:  6 miesięcy od daty produkcji. Dokładne dane o bieżącej partii dostępne są pod nr. 798 890 922

OSTATNIE SZTUKI. PRODUKT DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE DO 28 STYCZNIA 2021. 

Więcej szczegółów

33,24 zł brutto

34,99 zł brutto

  • 100 ml
  • 250 ml

Więcej informacji

Perhydrol pure 30% Czda Nadtlenek wodoru

Nadtlenek wodoru zastosowanie:

Perhydrol jest stosowany jako silny środek utleniający w przemyśle chemicznym. Stosuje się go np. powszechnie przy produkcji wielu barwników organicznych, także przy produkcji inicjujących wybuchowych nadtlenków HMTD, TCAP, TetraAP. Używany jest także do oczyszczania kości z resztek tkanek miękkich (np. w celu wypreparowania trofeów myśliwskich), jako półprodukt do otrzymywania wody utlenionej itp. Dawniej używany jako rozjaśniacz do włosów.

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P304+340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P405 Przechowywać pod zamknięciem.

Opinie

Napisz opinię

Perhydrol pure 30% Czda Nadtlenek wodoru

Perhydrol pure 30% Czda Nadtlenek wodoru

Perhydrol pure 30% Czda Nadtlenek wodoru

Dystrybutor: Biomus

Gatunek: Pure 30% czda

Data ważności:  6 miesięcy od daty produkcji. Dokładne dane o bieżącej partii dostępne są pod nr. 798 890 922

OSTATNIE SZTUKI. PRODUKT DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE DO 28 STYCZNIA 2021. 

nadtlenek wodoru cena, nadtlenek wodoru gdzie kupic, nadtlenek wodoru biała podlaska, nadtlenek wodoru

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Śledź nas na Facebooku