Promocje

Nowe produkty

Informacja

  • PayPo

PShowBlog Kategorie

Siarczan miedzi pięciowodny 500g

5902409412567

Nowy produkt

Biomus

Siarczan miedzi pięciowodny

Gatunek: czysty 

Dystrybutor: Biomus

Dostępne opakowania: 500g, 1kg

Więcej szczegółów

Dostawa już od 9,90 zł
Sprawdź koszt wysyłki

Wysyłka

Sposoby dostawyNazwaCzas dostawyCena
Orlen Paczka Orlen Paczka Czas dostawy 1-2 dni 9,90 zł
Kurier DHL Kurier DHL Czas dostawy 1-2 dni 16,00 zł
Kurier DHL Pobranie Kurier DHL Pobranie Czas dostawy 1-2 dni 20,00 zł
Punkt Odbioru DHL Punkt Odbioru DHL Czas dostawy 1-2 dni 16,00 zł
Paczkomaty InPost Paczkomaty InPost Czas dostawy 1-2 dni 16,00 zł
Przesyłka Kurierska DPD Przesyłka Kurierska DPD Czas dostawy 1-2 dni 16,00 zł

21,90 zł brutto

43,80 zł za kg

Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją:

Wyświetl historię cen produktu

Historia cen produktu

Siarczan miedzi pięciowodny 500g

Najniższa cena produktu z dnia

Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją:

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni

Więcej informacji

Siarczan miedzi (CuSO4) to bardzo ciekawy związek chemiczny, łatwo rozpuszczalny w wodzie. Ma szerokie zastosowanie w przemyśle ogrodniczym, preparatach basenowych oraz w lecznictwie i hodowli ryb.

Siarczan miedzi do basenu

Dla wielu posiadaczy basenu jednym z największych problemów są zazwyczaj beztkankowe organizmy, tzw. glony, przeciw którym większość preparatów zawiera siarczan miedzi. Jest to kontrowersyjny związek chemiczny, bowiem od pewnego czasu uznaje się go za niepożądany w wodzie basenowej ze względu na niekorzystne, a nawet niezdrowe skutki uboczne. W głównej mierze przyczynia się on do uszkodzenia wszelkich elementów tworzywa (poliester, folia) i stali nierdzewnej ze względu na silne oddziaływanie z nimi. Odbarwia on na żółto baseny poliestrowe oraz folię w basenie, przez co materiały te szybciej się uszkadzają. Dodatkowo dodany siarczan miedzi do basenu silnie podwyższa pH wody, co może powodować zmianę koloru jasnych włosów na zielony, a strój kąpielowy kąpiących się osób może ulec zniszczeniu.

Siarczan miedzi zastosowanie w ogrodnictwie

Szczególną cechą CuSO4 są właściwości grzybobójcze, dzięki którym posiada siarczan miedzi zastosowanie w ogrodnictwie. W celu ochrony upraw drzew owocowych wynaleziono fungicydy, czyli środki grzybobójcze służące do zwalczania grzybów atakujących rośliny. Stosuje się je w formie oprysków na korę drzewa. Ponadto tego rodzaju roztwory można używać również do likwidacji grzybów na trawnikach.

Nie tylko w ogrodzie można spotkać się z korzyściami ze strony tego związku – jego właściwości grzybobójcze można wykorzystać także do usuwania zagrzybienia w pomieszczeniach, zwłaszcza w zakładach mięsnych, które najbardziej mogą być na nie podatne. Dodatkowo często hodowcy zwierząt odkażają w ten sposób gnojówki, używając preparatu zwierającego siarczan miedzi połączony z kwasem siarkowym. 

Korzyści dla człowieka

Warto zwrócić uwagę na to, że siarczan miedzi zastosowanie w lecznictwie ma dość obszerne. Jego właściwości biobójcze i grzybobójcze sprawiają, że zdecydowanie łatwiej jest poradzić sobie z grzybicami u ludzi. Pełni także funkcje wysuszające i dezynfekujące (na przykład sprzętu lub wodoodpornej odzieży roboczej). Co ciekawe, dla siarczanu miedzi ze względu na wspomniane właściwości znaleziono zastosowanie w leczeniu ryb hodowlanych. Stosuje się jego roztwór do eliminacji ektopasożytów, jednak nie jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ miedź jest toksycznym metalem, który trudno jest usunąć ze zbiornika w sposób naturalny.

Charakterystyka:

Nazwa: Siarczan miedzi

Synonimy: siarczan miedzi pięciowodny

Gatunek: Czysty bez domieszek

Czystość: Czysty min. 93%

Wzór chemiczny: CuSO4 x 5H2O

Nr CAS: 7758-99-8

Nr WE: 231-867-6

Nr index: 029-004-00-0

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaje zagrożenia

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Zapobieganie

P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Reagowanie

P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P391 Zebrać wyciek.

Przechowywanie
--
Usuwanie

P501 Zawartość/Pojemnik usuwać do składowisk substancji niebezpiecznych.

Produkty powiązane