Promocje

Nowe produkty

Informacja

 • PayPo

Soda kaustyczna Wodorotlenek sodu 5kg

5902409413151

Nowy produkt

Biomus

Soda kaustyczna Wodorotlenek sodu

Dystrybutor: Biomus

Gatunek: Czysty minimum 98,5%

Postać: granulki

Dostępne opakowania: 250g, 500g, 1kg, 5kg

Więcej szczegółów

79,00 zł brutto

15,81 zł za kg

Więcej informacji

Soda kaustyczna NaOH 5kg

Oddziaływanie w postaci pyłu, pary lub aerozolu wywołuje ból i łzawienie oczu, uczucie pieczenia w nosie i gardle, kaszel, uczucie duszenia się. Skażenie skóry wywołuje ból, zaczerwienienie, oparzenie chemiczne z pęcherzami i martwicą. Rozległe skażenie skóry może spowodować wstrząs lub zapaść. Skażenie oczu pyłem lub roztworem powoduje zniszczenie aparatu ochronnego oczu, oparzenie gałki ocznej – rogówki i głębszych struktur oka. Wniknięcie drogą pokarmową wywołuje oparzenie błony śluzowej jamy ustnej gardła i dalszych części przewodu pokarmowego z ryzykiem uszkodzenia lub perforacji ścian, krwotoku, wstrząsu i zgonu. W wypadku zatrucia podaje się tlen wziewnie i pyralginę pozajelitowo, z następującym leczeniem objawowym.

Charakterystyka:

Nazwa: Wodorotlenek sodu

Synonimy: soda kaustyczna, soda żrąca, sodium hydroxide, caustic soda, lye

Gatunek: czysty granulki

Czystość: min 98,5%

Wzór chemiczny: NaOH

Nr CAS: 1310-73-2

Nr WE: 215-185-5

Nr index: 011-002-00-6

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

H290 Może powodować korozję metali.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303+361+353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Opinie

Oceń 
2021-10-10

Soda kaustyczna

Szybka wysyłka, soda bardzo dobrze zapakowana i skutecznie zwalczyła niechciane chwasty na działce. Na pewno nie raz jeszcze zamówię na alphavit.pl

  Napisz swoją opinię!

  Napisz opinię

  Soda kaustyczna Wodorotlenek sodu 5kg

  Soda kaustyczna Wodorotlenek sodu 5kg

  Soda kaustyczna Wodorotlenek sodu

  Dystrybutor: Biomus

  Gatunek: Czysty minimum 98,5%

  Postać: granulki

  Dostępne opakowania: 250g, 500g, 1kg, 5kg

  Produkty powiązane

  soda kaustyczna cena, soda kaustyczna zastosowanie, soda kaustyczna gdzie kupić, soda kaustyczna biała podlaska

  No entries yet.

  30 innych produktów w tej samej kategorii: