Promocje

Nowe produkty

Informacja

  • PayPo

Tymol 100g

5902409418392

Nowy produkt

Biomus

Tymol

Czysty 100 %

Dystrybutor: Biomus

Dostępne opakowania: 50g, 100g, 250g, 500g

Więcej szczegółów

32,52 zł

325,20 zł za kg

Cechy produktu

Cechy dodatkoweCzysty 100%
Gęstość960 kg/m³
Masa molowa150,22 g/mol
MarkaBiomus
OpakowanieHDPE
Podstawowy składnikTymol
PrzeznaczenieTymol stosowany jest jako środek do zwalczania warrozy
Rozpuszczalność w wodzie0,9 kg/m³
Synonimy2-izopropylo-5-metylofenol
Temperatura wrzenia232,9 °C
WagaDostępne opakowania o wadze od 50 g do 500 g
Wzór chemicznyC10H14O

Więcej informacji

Czym jest tymol 100g?

Tymol jest organicznym związkiem chemicznym, występującym jako składnik olejków eterycznych macierzanki czyli tymianku, lebiodki inaczej nazywanej oregano,  oraz cząbru. 

Tymol wytwarza kryształy o bezbarwnej strukturze, i posiada bardzo mocny aromat macierzanki. Jego rozpuszczalność  odnotowano w wodzie oraz  bardzo dobrze rozpuszcza się w takich substancjach jak: etanol, eter dietylowy, chloroform i octan etylu. 

Zastosowanie tymolu

Tymol i jego zastosowanie ogranicza się do używania podczas dezynfekcji, jest stosowany głównie w pszczelarstwie, przy zwalczaniu warrozy. 

Warroza jest chorobą wywoływaną przez roztocza z grupy Varroa destructor, które pasożytują na czerwiu i na dorosłych osobnikach pszczół miodnych.

Pszczelarze  walcząc z warrozą sięgają po tymol, głównym powodem takiego wyboru jest fakt, iż jest to związek naturalny, występujący w przyrodzie. Daje to gwarancję zostawienia środowiska pszczelej rodziny bez efektów ubocznych oraz bez możliwości uodpornienia się pasożytów na zastosowany środek. Tymol posiada kwasy organiczne oraz składniki aromatyczne, które mają silne, czynne właściwości w niszczeniu warrozy. Samo oddziaływanie substancji zależne jest od warunków zewnętrznych tj: temperatura w zakresie od min.10°C do 25°C, podczas podawania środka oraz od użytego stężenia. 

Jakie znaczenie ma tymol dla pszczół?

Tymol jest środkiem zaburzajacym cykl rozwoju roztoczy przez zachodzącą ingerencję w przemianę białkową, wynikiem końcowym takiego działania jest wyginięcie pasożyta. Odnotowano największą skuteczność preparatu, w momencie podania go pszczołom w trakcie sezonu letniego, tuz po skończonym procesie miodobrania. Cechą charakterystyczną tymolu jest silny aromat, pozostający w ulu przez dłuższy czas. Pszczelarze dostają wytyczne, w których jest zaznaczone, iż najlepiej zastosować tymol po zakarmieniu, co wynika z tego, iż tymol spowalnia przyswajanie przez pszczoły pokarmu, który jest podawany im przez pszczelarza po zabraniu z ula miodu. Tymol jest stosowany do każdej rodziny pszczelej w jednakowym czasie, zaś samo oddziaływanie tymolu zyskało stwierdzenie, że jest on środkiem o wysokiej skuteczności w walce z warrozą.

Główną cechą tymolu to jego działanie na pasożyta, przez wydzielanie intensywnych oparów, które są cięższe od powietrza i kierują się ku dolnej części ula. Przez ruch pszczół, opary są rozprowadzane po gnieździe co zaburza cykl rozwojowy roztoczy. Podczas stosowania tymolu okres kadencji nie jest brany pod uwagę, ponieważ jest on środkiem naturalnym, nie powodującym jakiegokolwiek działania toksycznego. Plusem jest również informacja, że tymol ma działanie obojętne na królową pszczół i jej funkcje rozrodcze.Przyczynia się nawet do bardziej intensywnego rozwoju rodzin pszczelich.

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303+361+353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą
zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Tymol charakterystyka:

Nazwa: Tymol

Synonimy: 2-izopropylo-5-metylofenol

Gatunek: Czysty

Czystość: 100%

Wzór chemiczny: C10H14O

Masa molowa: 150,22 g/mol

Gęstość: 960 kg/m³

Rozpuszczalność w wodzie: 0,9 kg/m³

Temperatura wrzenia: 232,9 °C

Do stosowania w pszczelarstwie jako środek przeciwko warrozie !

Opinie

Napisz opinię

Tymol 100g

Tymol 100g

Tymol

Czysty 100 %

Dystrybutor: Biomus

Dostępne opakowania: 50g, 100g, 250g, 500g

Produkty powiązane

warroza, tymol, tymol gdzie kupić, tymol działanie, tymol na warrozę

30 innych produktów w tej samej kategorii: