Promocje

Nowe produkty

Informacja

  • PayPo

Soda kaustyczna Wodorotlenek sodu 250g

5902409413120

Nowy produkt

Biomus

Soda kaustyczna Wodorotlenek sodu

Dystrybutor: Biomus

Gatunek: Czysty minimum 98,5%

Postać: granulki

Dostępne opakowania: 250g, 500g, 1kg, 5kg

Więcej szczegółów

10,00 zł brutto

40,00 zł za kg

Więcej informacji

Soda kaustyczna wodorotlenek sodu 250g Biomus

Wodorotlenek sodu jest białą substancją w postaci kryształków. Wodorotlenek sodu bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie. W trakcie reakcji egzotermicznej wydziela duże ilości ciepła i tworzy silnie żrący ług sodowy - substancja ta jest bezbarwna, bezzapachowa i niepalna, ale wywołuje oparzenia na skórze.

Soda kaustyczna do mydła

Wodorotlenek sodu znajduje zastosowanie w procesie produkcji mydła. Mydło powstaje w reakcji zmydlania tłuszczu poprzez związek zasadowy, takim związkiem zasadowym jest soda kaustyczna (wodorotlenek sodu NaOH). 

Wystarczy wygotować tłuszcz zwierzęcy lub roślinny (np. masło, smalec, oliwa) z wodorotlenkiem sodu a zajdzie proces zmydlania tłuszczu, czyli rozszczepienia tłuszczu na glicerynę i mydło sodowe. Gliceryny nie trzeba usuwać, gdyż nadaje ona mydłu właściwości natłuszczające. W efekcie powstaje tzw. szare mydło stosowane zwłaszcza przez osoby o wrażliwej skórze.

Działanie na organizm człowieka

Oddziaływanie w postaci pyłu, pary lub aerozolu wywołuje ból i łzawienie oczu, uczucie pieczenia w nosie i gardle, kaszel, uczucie duszenia się. Skażenie skóry wywołuje ból, zaczerwienienie, oparzenie chemiczne z pęcherzami i martwicą. Rozległe skażenie skóry może spowodować wstrząs lub zapaść. Skażenie oczu pyłem lub roztworem powoduje zniszczenie aparatu ochronnego oczu, oparzenie gałki ocznej – rogówki i głębszych struktur oka. Wniknięcie drogą pokarmową wywołuje oparzenie błony śluzowej jamy ustnej gardła i dalszych części przewodu pokarmowego z ryzykiem uszkodzenia lub perforacji ścian, krwotoku, wstrząsu i zgonu. W wypadku zatrucia podaje się tlen wziewnie i pyralginę pozajelitowo, z następującym leczeniem objawowym.

Charakterystyka:

Nazwa: Wodorotlenek sodu

Synonimy: soda kaustyczna, soda żrąca, sodium hydroxide, caustic soda, lye

Gatunek: czysty granulki

Czystość: min 98,5%

Wzór chemiczny: NaOH

Nr CAS: 1310-73-2

Nr WE: 215-185-5

Nr index: 011-002-00-6

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

H290 Może powodować korozję metali.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303+361+353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Opinie

Napisz opinię

Soda kaustyczna Wodorotlenek sodu 250g

Soda kaustyczna Wodorotlenek sodu 250g

Soda kaustyczna Wodorotlenek sodu

Dystrybutor: Biomus

Gatunek: Czysty minimum 98,5%

Postać: granulki

Dostępne opakowania: 250g, 500g, 1kg, 5kg

Produkty powiązane

soda kaustyczna cena, soda kaustyczna zastosowanie, soda kaustyczna gdzie kupić, soda kaustyczna biała podlaska

No entries yet.

30 innych produktów w tej samej kategorii: