Promocje

Nowe produkty

Informacja

 • PayPo

Soda kaustyczna Wodorotlenek sodu 1kg

5902409413113

Nowy produkt

Biomus

Wodorotlenek sodu - Soda kaustyczna

Dystrybutor: Biomus

Gatunek: Czysty minimum 98,5%

Postać: granulki

Dostępne opakowania: 250g, 500g, 1kg, 5kg

Więcej szczegółów

20,00 zł brutto

20,00 zł za kg

Więcej informacji

Soda kaustyczna (wodorotlenek sodu) 1kg

W postaci stałej jest białą substancją o budowie krystalicznej. Ma właściwości higroskopijne, łatwo też łączy się z dwutlenkiem węgla z powietrza (tworząc powłokę węglanu sodu), dlatego należy ją przechowywać w szczelnie zamkniętych naczyniach.

W wodzie rozpuszcza się bardzo dobrze, wydzielając znaczne ilości ciepła i tworząc silnie żrący ług sodowy - bezbarwną, bezzapachową i niepalną ciecz, która reaguje z kwasami, tlenkami niemetali i wodorotlenkami amfoterycznymi, tworząc sole sodowe, jest śliska w dotyku, powoduje oparzenia. Na metale działa korodująco, szczególnie w obecności wilgoci. Łatwo reaguje z metalami o własnościach amfoterycznych wydzielając wodór, np. z glinem i cyrkonem, tworząc odpowiednio gliniany i cyrkoniany. Tworzy sole ze słabymi kwasami organicznymi, np. fenolami i nitrometanem. Niemetale pod wpływem NaOH ulegają dysproporcjonowaniu, np. biały fosfor gotowany z roztworem NaOH daje fosforiak i fosforan, a siarka rozpuszcza się w roztworze NaOH tworząc siarczek i siarczyn.

Soda kaustyczna zastosowanie:

 • główny składnik preparatów do udrażniania rur kanalizacyjnych
 • wyrób mydła
 • wyrób szkła wodnego z krzemionki
 • produkcja detergentów, barwników,
 • produkcja sztucznego jedwabiu
 • produkcja gumy, regeneracji kauczuku
 • procesy uzdatniania wody dla celów przemysłowych
 • rafinacja ropy i olejów mineralnych
 • przeróbka ciekłych produktów koksowania
 • przemysł papierniczy
 • przemysł spożywczy (regulator kwasowości E524)

Soda kaustyczna udrażnianie rur

Wodorotlenek sodu zwany też sodą kaustyczną (NaOH) idealnie się nadaje do udrażniania rur. Wodorotlenek sodu to jedna z najsilniejszych zasad, która rozpuszcza różne pozostałości organiczne zbierające się w syfonach zlewowych czy odpływach kanalizacyjnych. 

Aby udrożnić rury należy wsypać odpowiednią ilość sody kaustycznej (1 do 2 łyżeczek) do odpływu instalacji sanitarnej i tak pozostawić na okres od kilkudziesięciu minut do kilku godzin a następnie przepłukać silnym strumieniem wody. Aby osiągnąć maksymalną siłę działania tego preparatu lepiej jest wstępnie napełnić syfon gorącą wodą i dopiero potem wsypać granulat. Stosując ten sposób trzeba mieć na uwadze wystąpienie gwałtownego wzburzenia i pryskania na zewnątrz silnie żrącej zawartości syfonu a więc konieczne jest zachowanie daleko idącej ostrożności, użycie rękawic gumowych, okularów ochronnych etc.

Działanie na organizm człowieka

Oddziaływanie w postaci pyłu, pary lub aerozolu wywołuje ból i łzawienie oczu, uczucie pieczenia w nosie i gardle, kaszel, uczucie duszenia się. Skażenie skóry wywołuje ból, zaczerwienienie, oparzenie chemiczne z pęcherzami i martwicą. Rozległe skażenie skóry może spowodować wstrząs lub zapaść. Skażenie oczu pyłem lub roztworem powoduje zniszczenie aparatu ochronnego oczu, oparzenie gałki ocznej – rogówki i głębszych struktur oka. Wniknięcie drogą pokarmową wywołuje oparzenie błony śluzowej jamy ustnej gardła i dalszych części przewodu pokarmowego z ryzykiem uszkodzenia lub perforacji ścian, krwotoku, wstrząsu i zgonu. W wypadku zatrucia podaje się tlen wziewnie i pyralginę pozajelitowo, z następującym leczeniem objawowym.

Charakterystyka:

Nazwa: Wodorotlenek sodu

Synonimy: soda kaustyczna, soda żrąca, sodium hydroxide, caustic soda, lye

Gatunek: czysty granulki

Czystość: min 98,5%

Wzór chemiczny: NaOH

Nr CAS: 1310-73-2

Nr WE: 215-185-5

Nr index: 011-002-00-6

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

H290 Może powodować korozję metali.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303+361+353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Opinie

Oceń 
2021-01-27

Soda kaustyczna

Polecam do udrożniania rur. Lepszy i tańszy od gotowych produktów typu kret itp.

  Napisz swoją opinię!

  Napisz opinię

  Soda kaustyczna Wodorotlenek sodu 1kg

  Soda kaustyczna Wodorotlenek sodu 1kg

  Wodorotlenek sodu - Soda kaustyczna

  Dystrybutor: Biomus

  Gatunek: Czysty minimum 98,5%

  Postać: granulki

  Dostępne opakowania: 250g, 500g, 1kg, 5kg

  Produkty powiązane

  soda kaustyczna cena, soda kaustyczna zastosowanie, soda kaustyczna gdzie kupić, soda kaustyczna biała podlaska

  No entries yet.

  30 innych produktów w tej samej kategorii: