Promocje

Nowe produkty

Informacja

 • PayPo

PShowBlog Kategorie

Alkohol izopropylowy IPA izopropanol czysty 99,9%

Nowy produkt

Biomus

Dostawa już od 16,00 zł
Sprawdź koszt wysyłki

Wysyłka

Sposoby dostawyNazwaCzas dostawyCena
Kurier DHL Kurier DHL Czas dostawy 1-2 dni 16,00 zł
Kurier DHL Pobranie Kurier DHL Pobranie Czas dostawy 1-2 dni 20,00 zł

0,00 zł brutto

Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją:

Wyświetl historię cen produktu

Historia cen produktu

Alkohol izopropylowy IPA izopropanol czysty 99,9%

Najniższa cena produktu z dnia

Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją:

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni

Więcej informacji

Alkohol izopropylowy

Izopropanol - jest organicznym związkiem chemicznym z grupy alkoholi alifatycznych. Jest najprostszym alkoholem drugorzędowym.

Alkohol izopropylowy zastosowanie:

Jest stosowany jako organiczny rozpuszczalnik, a także jako rozpuszczalnik i nośnik w chromatografii.

70% wodny roztwór jest również stosowany jako płyn antyseptyczny.

IPA dodatkowo znajduje zastosowanie w poligrafii w druku offsetowym jako środek stosowany w roztworach nawilżających w stężeniu do 12%.

Izopropanol ze względu na mieszalność z wodą stosowany jest jako dodatek do paliw w celu zwiększenia rozpuszczalności w nich wody i zapobiegania powstawaniu korków lodowych w przewodach paliwowych.

IPA to najwyższej czystości alkohol izopropylowy.

Izopropanol przeznaczony jest do czyszczenia i zmywania:

 1. telefonów GSM
 2. precyzyjnych układów elektronicznych
 3. rolek gumowych
 4. urządzeń optycznych
 5. czytników laserowych
 6. napędów dyskowych
 7. głowic magnetycznych
 8. precyzyjnych obwodów drukowanych
 9. napędów sprzęty audio-wideo
 10. urządzeń mechaniki precyzyjnej
 11. środków smarnych
 12. tuszów wodoodpornych
 13. past termoprzewodzących
 14. sprawdza się w wanienkach i myjkach ultradźwiękowych

IPA jest neutralny chemicznie wobec większości materiałów stosowanych w elektronice, optyce, przemyśle precyzyjnym, szybko odparowuje i nie pozostawia smug.

Alkohol izopropylowy parametry jakościowe:

Czystość - 99,99% - 100%

Zawartość wody - 0,00%

Kwasowość - 0,00%

Kolor - bezbarwny

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
P241 Używać przeciwwybuchowego/wentylującego/oświetleniowego sprzętu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P370+378 W przypadku pożaru: Użyć rozproszonej wody/proszków/pian gaśniczych do gaszenia.

Dystrybutor: Biomus

Nazwa: Alkohol izopropylowy

Synonimy: IPA, izopropanol, propan-2-ol

Gatunek: Czysty

Czystość: Czysty min. 99,9%

Wzór chemiczny: C3H7OH

Nr CAS: 67-63-0

Nr WE: 200-661-7

Nr index: 603-117-00-0

Produkty powiązane