Promocje

Nowe produkty

Informacja

  • PayPo

Jodek potasu

Nowy produkt

Biomus

Jodek Potasu

Gatunek: Czysty minimum 99,9%

Dystrybutor: Biomus

Więcej szczegółów

12,00 zł brutto

  • 25 g
  • 50 g
  • 100 g
  • 250 g
  • 500 g
  • 1 kg

Więcej informacji

Jodek Potasu 

Jodek potasu to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze sumarycznym Kl, sól potasowa kwasu jodowodorowego. Występuje w postaci białych kryształów i bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie. 

Jodek potasu – zastosowanie

Jodek potasu jest stosowany w laboratoriach, przy analizach chemicznych, w spektroskopii, przemyśle spożywczym, farmacji i medycynie.

Zastosowanie w farmacji jodku potasu

Jodek potasu jest jednym ze składników płynu Lugola, który jest mieszaniną wody i jodu krystalicznego. W aptekach płyn Lugola jest dostępny najczęściej w stężeniu 1% ,3% lub 5% który m.in. przeciwdziała wnikaniu radioaktywnemu. Jodek potasu razem z etanolem jest stosowany, także przy produkcji jodyny - środka odkażającego oraz przy produkcji maści.

Jak zrobić płyn Lugola?

Otrzymywanie płynu Lugola jest dość proste. Do uzyskania roztworu potrzeba jodku potasu, jodu krystalicznego oraz wody demineralizowanej. Niewielką ilość wody miesza się z jodkiem potasu, a następnie z jodem krystalicznym. Kolejność jest ważna, ponieważ ułatwia rozpuszczanie się jodu, po czym roztwór jest uzupełniany woda. Stężenie jest zależny do proporcji dodanych składników.

Uwaga. Produkt działa drażniąco na skórę, oczy oraz może wywoływać podrażnienia dróg oddechowych. Chronić przed dziećmi oraz stosować rękawice ochronne.

Jodek Potasu Zastosowanie:

- Składnik płynu Lugola oraz jodyny.

- Stosowany w spektroskopii i analizie chemicznej.

- W przemyśle spożywczym, niewielkie ilości dodawane są do soli kuchennej tzw. sól jodowana.

Charakterystyka:

Nazwa: Jodek potasu

Synonimy: potassium iodide

Gatunek: Czysty do analiz

Czystość: Czysty min. 99,9%

Wzór chemiczny: KI

Nr CAS: 7681-11-0

Nr WE: 231-659-4

Nr index: nie dotyczy

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

H372 Powoduje uszkodzenie narządów (tarczyca) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie drogą doustną

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P264 Dokładnie umyć ręce i twarz po użyciu.
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Opinie

Napisz opinię

Jodek potasu

Jodek potasu

Jodek Potasu

Gatunek: Czysty minimum 99,9%

Dystrybutor: Biomus

Produkty powiązane

jod, lugola, jodek potasu zastosowanie, jodek potasu cena, jodek potasu gdzie kupić, jodek potasu właściwości, jodek potasu płyn Lugola, jodek potasu

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Śledź nas na Facebooku